44 635 63 64 | 695 181 089 agata.uryszek@notariusze.lodz.pl

Urzędy wydające dokumenty do aktu notarialnego

Na stronie Dokumenty znajduje się dokładny wykaz dokumentów koniecznych do podpisania aktu notarialnego. Niektóre z tych dokumentów można dostać od ręki, a inne trzeba załatwić z wyprzedzeniem. Podajemy miejsca w Bełchatowie, gdzie uzyskacie wymagane dokumenty do aktu notarialnego:

 

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się s obowiązku podatkowego

wydawane w trybie art. 19 Ustawy o podatku od spadków i darowizn

Takie zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Urząd Skarbowy w Bełchatowie znajduje się na ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632 49 86 www.lodzkie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-belchatowie

 

Zaświadczenie o braku zameldowania osób

Przy sprzedaży mieszkania w interesie kupujących jest uzyskanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w nabywanym lokalu. Zaświadczenie takie wydaje Urząd Gminy / Urząd Miasta i Gminy / Urząd Miejski właściwy ze względu na położenie lokalu lub budynku mieszkalnego.

W przypadku Bełchatowa zaświadczenie o braku zameldowania osób wydaje Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych ul. Generała Czyżewskiego nr 7, parter, pok.110-112, tel. 44 733 52 48

 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki na cele budowlane, usługowe, mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne, działalność przemysłową lub zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki

Stosowny wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydaje Urząd Gminy / Urząd Miasta i Gminy / Urząd Miejski właściwy ze względu na położenie nieruchomości.
Dla działek położonych w Bełchatowie dokumenty wydaje Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki nr 1, pokój 423 (III piętro), tel. 44 733 51 56

 

Dokumenty geodezyjne – wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne

Dokumenty te wydawane są przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenie nieruchomości. Dla działek zlokalizowanych w Bełchatowie dokumenty te można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe ul. Pabianicka 97-400 Bełchatów tel. 44 635 86 00

Na dokumentach geodezyjnych powinna znaleźć się adnotacja „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

 

Odpis skrócony aktu urodzenia

Odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie położony jest przy ul. Czyżewskiego nr 7. Dla pozyskania aktu urodzenia należy udać się do pokoju 102 lub 103 tel. 44 733 03 33. Akt małżeństwa można otrzymać w pokojach 104, 105, 108 tel. 44 733 52 94. Akt zgonu otrzymacie Państwo w pokoju 105 tel. 44 733 52 95

Kancelaria Notarialna Notariusz Agata Uryszek Łódź

Od 20 kwietnia 2019 Kancelaria Notarialna Notariusz Agata Uryszek zmienia swoją siedzibę.

Kancelaria zostaje przeniesiona do Łodzi al. Kościuszki 8 lok. 1

Zapraszam

Notariusz Agata Uryszek

www.notariusz-kieszek.pl