44 635 63 64 | 695 181 089 agata.uryszek@notariusze.lodz.pl

Gdzie uzyskać dokumenty do aktu notarialnego

Urzędy wydające dokumenty do aktu notarialnego

Na stronie Dokumenty znajduje się dokładny wykaz dokumentów koniecznych do podpisania aktu notarialnego. Niektóre z tych dokumentów można dostać od ręki, a inne trzeba załatwić z wyprzedzeniem. Podajemy miejsca w Bełchatowie, gdzie uzyskacie wymagane dokumenty do aktu notarialnego:

 

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się s obowiązku podatkowego

wydawane w trybie art. 19 Ustawy o podatku od spadków i darowizn

Takie zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Urząd Skarbowy w Bełchatowie znajduje się na ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632 49 86 www.lodzkie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-belchatowie

 

Zaświadczenie o braku zameldowania osób

Przy sprzedaży mieszkania w interesie kupujących jest uzyskanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w nabywanym lokalu. Zaświadczenie takie wydaje Urząd Gminy / Urząd Miasta i Gminy / Urząd Miejski właściwy ze względu na położenie lokalu lub budynku mieszkalnego.

W przypadku Bełchatowa zaświadczenie o braku zameldowania osób wydaje Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych ul. Generała Czyżewskiego nr 7, parter, pok.110-112, tel. 44 733 52 48

 

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki na cele budowlane, usługowe, mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne, działalność przemysłową lub zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki

Stosowny wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydaje Urząd Gminy / Urząd Miasta i Gminy / Urząd Miejski właściwy ze względu na położenie nieruchomości.
Dla działek położonych w Bełchatowie dokumenty wydaje Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki nr 1, pokój 423 (III piętro), tel. 44 733 51 56

 

Dokumenty geodezyjne – wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne

Dokumenty te wydawane są przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenie nieruchomości. Dla działek zlokalizowanych w Bełchatowie dokumenty te można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe ul. Pabianicka 97-400 Bełchatów tel. 44 635 86 00

Na dokumentach geodezyjnych powinna znaleźć się adnotacja „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

 

Odpis skrócony aktu urodzenia

Odpis aktu małżeństwa

Odpis aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie położony jest przy ul. Czyżewskiego nr 7. Dla pozyskania aktu urodzenia należy udać się do pokoju 102 lub 103 tel. 44 733 03 33. Akt małżeństwa można otrzymać w pokojach 104, 105, 108 tel. 44 733 52 94. Akt zgonu otrzymacie Państwo w pokoju 105 tel. 44 733 52 95